Kontakt
„AREO” KRZYSZTOF NYTKO

ul. Ogrodniczki 3H, 15-763 Białystok

tel: 85 732 56 23, kom. 603 889 517

e-mail: areo@bk.onet.pl
e-mail: areobiuro@gmail.com”AREO” jest samodzielną firmą konsultingową prowadzącą działalność od 1990 r.

Wykonuje dokumentacje z zakresu ochrony środowiska niezbędne przy ubieganiu się o pozwolenia na budowę lub bieżącej działalności zakładu.

Posiadamy uprawnienia:
- Rzeczoznawcy MOŚZNiL Nr 478 w zakresie sporządzania Ocen Oddziaływań na Środowisko,
- Biegłego z listy Wojewody Podlaskiego Nr 006 w zakresie wykonywania Ocen Oddziaływań na Środowisko oraz Rzeczoznawcy MOŚZNiL w zakresie ochrony powietrza Npo/rz/2211/92.

Spełniamy wymagania określone w art. 74a ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712).